Denizli Sanayi Odası bünyesinde faaliyetlerin iyürüten AB Bilgi Merkezi tarafından İklim Diplomasi Haftası kapsamında “İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik” bilgi günleri gerçekleştirildi. 11-13-16 Kasım 2020 tarihlerinde düzenlenen çevrim içi toplantı serisine önemli konuşmacılar katıldı.

“Sürdürülebilir Ekonomi” başlıklı ilk çevrim içi söyleşinin konuğu Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş idi. İş dünyasının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Demirtaş,  küresel ölçek teve Türkiye’de yaşanan ekonomik gelişmeleri ve sürdürülebilir bir ekonomi için çözüm önerilerini katılımcılar ile paylaştı. Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci açılış konuşması ile programa iştirak etti.

Etkinliğin ikinci toplantısı “İklim Krizi ile Mücadelede Fırsatlar ve Avrupa Yeşil Mutabakatının Sanayiye Etkileri” konusunda yapıldı. İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri ve Yıldız  Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çiğdem Nasve WWF İklim ve Enerji Programı Kıdemli Uzmanı Aslı Gemci’nin katıldığı toplantıda iklim krizi ile mücadele de alınması gereken önlemler ve Türkiye’yi de yakından ilgilendiren Paris Antlaşması ve Avrupa Yeşil Mutabakatının getirdiği yükümlülüklerele alındı.

 

Bilgi günleri kapsamında “Sürdürülebilirlik” konusunun sektörel olarak Masaya yatırıldığı son gününde, tekstil sektörü ile makineve metal sektöründe yönelik iyi uygulama örneklerine yer verildi. “Sürdürülebilir Şirketler için İyi Uygulama Örnekleri” başlıklı programda, tekstil sektörüne yönelik gerçekleşen toplantıya SUN Tekstil, EKOTEN TekstilveWWF’denkonuşmacılarkatıldı. SUN TekstilSürdürülebilirlikYöneticisive İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şevin Gürarda, EKOTEN Tekstil Operasyonel Mükemmellik Müdürü Gizem Çalışve Çevre Mühendisi Ekin Filiz Pelen firmalarının sürdürülebilirli kalanındaki çalışmalarını ve yeşil düzene ilişkin izledikleri yol haritasını katılımcılar ile paylaştı. Moderatörlüğünü DSO Başkan Yardımcısı Selim Kasapoğlu’nun yaptığı toplantıda WWF Tatlı Suve Sulak Alan Programı Kıdemli Uzmanı Eren Atakise konuşmasında tekstil üretiminde suyun kullanımına ilişkin dünyadan ve ülkemizden analizlere yer verdi.

 

Bilgi günlerinin son toplantısı makineve metal sektörüne yönelik gerçekleştirildi. Sürdürülebilirli kalanında iyi uygulama örneklerinin ele alındığı toplantının konuğu ARÇELİK A.Ş. Sürdürülebilirlik Müdürü Özlem Ünlüeridi. Moderatörlüğünü DSO Başkan Yardımcısı Okan Konyalıoğlu’nun yürüttüğü toplantıda Ünlüer, ARÇELİK A.Ş’nin yürütmekte olduğu sürdürülebilirlik çalışmalarını ve uluslararası alanda gerçekleştirdikleri projeler hakkında bilgiverdi.

 

Denizli AB Bilgi Merkezi tarafından WWF işbirliğiile düzenlenen ve “İklim Diplomasi Haftası” kapsamında gerçekleşenbilgi günlerine yaklaşık 350 kişi katıldı. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve UNDP işbirliği ile yürütülen “İklim Biziz, Değişeceğiz” iletişim kampanyasını desteklemek üzere kentin kilit noktalarındaki billboard, raket ve megalightilanalanlarında kampanyanın görsellerine yerverildi.  İklim Diplomasisi Haftası boyunca, Türkiye’nin 20 ilinde faaliyet gösteren AB Bilgi Merkezleri iklim krizine dikkat çekmek için iş birliği halinde sosyal medya kampanyaları, webinarlar, basın toplantıları ve başka bir çok faaliyet düzenledi.

#İklimBiziz veyaşanabilir, sürdürülbilir, iklimnötrgelecek için #Değişeceğiz bu yılki ekinliklerin slogan oldu.

 

DTO Başkanı Erdoğan; “Denizli teknik tekstil merkezini kuruyoruz”

DTO, Denizli OSB’de Teknoloji Üssü Kuruyor

DTB Başkanı İbrahim Tefenlili, Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı